شرایط ارسال مقاله

 • شرکت کنندگان قبل از اقدام جهت ثبت نام با مطالعه دقیق توضیحات سایت، شرایط کنفرانس را بررسی کنند.
 • متن مقاله ارسالی به کنفرانس میبایست با قالب نگارش مقاله از نظر ترکیب و ظاهر منطبق باشد.
 • ارسال مقالات، تنها پس از ثبت نام در سایت و از طریق تکمیل اطلاعات و بارگزاری فایل مقاله در وبسایت کنفرانس، امکانپذیر است.
 • مقاله‌های ارسالی می بایست به زبان انگلیسی و یا فارسی براساس قالب نگارش مقاله آماده و از طریق سامانة کنفرانس ارسال گردد.
 • مقاله‌ها بايد حاصل پژوهش‌هاي اصيل نویسندگان و داراي نتایج و پیشنهادات كاربردي و اجرايي باشند.
 • مقالات باید شامل دستاوردهای جدید، پیرامون محورهای کنفرانس بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.
 • کلیه مقالات به صورت کامل در کتابهای مجموعه مقالات کنفرانس قرار خواهند گرفت و در سایت سیویلیکا(Civilica)مرجع دانش نیز رونمایی خواهند شد.
 • کلیه گواهینامه های چاپ شده به همراه دی وی دی کنفرانس حاوی مجموعه مقالات کنفرانس و … در روز کنفرانس به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. و برای عزیزانی که امکان حضور ندارند به همراه مجموعه مقالات کنفرانس ارسال خواهد شد.
 • عزیزانی که مقالات آنها به صورت ارائه پوستری مورد پذیرش قرار گرفته است نیازی به تهیه پوستر نداشته و کل مقاله در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس گنجانده خواهد شد.
 • مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین و صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده به عهده فرستنده مقاله می باشد.
 • پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس پس از اعلام پذیرش و از طریق سامانه کنفرانس انجام می شود.
 • امکان تغیر محتوای مقاله ارسالی در حین پروسه داوری ممکن نیست.
 • ارائه گواهی زودتر از موعد برگزاری کنفرانس پس از تایید داوران از طریق بخش درخواست ها در سامانه کنفرانس امکان پذیر است.
پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره