پنجمین کنفرانس ملی پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

برای ارسال مقاله لازم است ابتدا ثبت نام کنید.برای ثبت نام:

۱)فرم ثبت نام را با دقت تکمیل کنید و دکمه ثبت نام را کلیک نمایید. پس از آن ایمیلی حاوی لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می گردد.

۲) ایمیل خود را چک کنید و روی لینک فعال سازی کلیک کنید.


وارد شوید در صورتی که قبلا حساب کاربری ساخته اید

فرم ثبت نام


تاریخ برگزاری

۴ بهمن ۱۳۹۷


آخرین مهلت ارسال مقاله

۲۰ دی ۱۳۹۷