ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

هزینه ثبت مقاله در کنفرانس

اعضای هیات علمی
180 هزار تومان
دانشجو
180 هزار تومان
شرکت کننده آزاد
220 هزار تومان
مقالات بیشتر
120 هزار تومان

هزینه حضور در کنفرانس

نویسندگان مقاله
100 هزار تومان
همراه
80 هزار تومان

نکات مهم

واریز هزینه ثبت نام باید پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام می گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.
دانشجویان گرامی جهت استفاده از گزینه تخفیف، ضروری است اسکن کارت دانشجویی معتبر و تاریخ دار و یا گواهی اشتغال به تحصیل را در هنگام ثبت نام نهایی در سایت کنفرانس آپلود نمایند.
اعضای محترم هیئت علمی جهت استفاده از گزینه تخفیف، ضروری است اسکن کارت شناسایی خود را در هنگام ثبت نام نهایی در سایت کنفرانس آپلود نمایند.
برای نویسندگان مقاله که در کنفرانس حضور یابند، گواهی حضور در کنفرانس اعطا خواهد شد.
ارائه و چاپ مقاله ارسالی تنها بعد از پذیرش مقاله از جانب داوران، انجام ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه امکان پذیر است.
گواهی صادره با نام تمامی نویسندگان بوده و به همراه کتابچه الکترونیکی حاوی مقالات کنفرانس تنها برای فرد ثبت نام کننده صادر می گردد.
ارائه به صورت پوستری و حضوری تفاوتی در گواهینامه های صادره برای شرکت کنندگان از لحاظ امتیاز، کیفیت و محتوی متنی ایجاد نخواهد کرد.
تاریخ برگزاری

۳۰ بهمن ۱۳۹۷


آخرین مهلت ارسال مقاله

۱۲ بهمن ۱۳۹۷


فراخوان همکاری در کمیته داوری

بدین وسیله دبیرخانه ی اجرایی پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی از اساتید و مدیران موسسات و سازمان های علمی و اجرایی دعوت به همکاری افتخاری می نماید تا با افزایش کیفیت مقالات پذیرش شده ما را د...


فراخوان جذب اسپانسر و حامی ممتاز کنفرانس

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد: دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام‌نور، غیرانتفاعی، علمی و کاربردی، انجمن‌های علمی، مجلات و ژورنال‌های ISI و ISC، مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بنگا...


معرفی نمایه های کنفرانس

شناسه DOI یا Digital Object Identifier شناسه ای است که مختص هر مقاله است و به نوعی شماره شناسایی هر مقاله می باشد. با استفاده از این کد به راحتی می توان یک مقاله را شناسایی نمود. این کد به ...