راهنمای شرکت کنندگان

لطفا با دقت مطالعه بفرمایید!

اگر علاقمند به شرکت در این کنفرانس به عنوان نویسنده هستید، لازم است به منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه مشکل در روند ارسال و نشر مقالات خود دستوالعمل های زیر را با دقت مطالعه نمایید. در ابتدا، به قالب مقاله داده شده که از الزامات رسمی شرکت در کنفرانس است توجه بفرمایید.

قالب تدوین مقاله و فونت های مورد نیاز

لطفا متن مقاله کامل خود را مطابق قالب ارائه شده زیر ارسال کنید. توصیه می شود از این قالب به طور مستقیم برای نگارش مقاله خود استفاده کنید. بدیهی است که در صورت تنظیم نبودن مقالات در فرم مطلوب، مقالات ارسالی به مرحله داوری راه نخواهند یافت. همچنین نویسندگان میتوانند فونت مورد نیاز نگارش مقالات را نیز از صفحه دانلود فرمت ها دانلود و استفاده نمایند.

شرایط نگارش و تعداد صفحات مقاله:

عنایت بفرمایید که متن کامل مقاله(شامل چکیده، متن، شکل ها، جدول ها و مراجع) با توجه به فرمت ارائه شده کنفرانس از 25 صفحه تجاوز نمی کند.

فرمت مقالات:

نسخه مقالات ارسالی به کنفرانس می بایست فرمت Word باشد(doc یا docx).

اصلیت موضوع و محتوا:

مقالات ارسالی به کنفرانس می بایست یک تحقیق اصیل باشد، بدین منظور مقاله مذکور نباید سابقا در کنفرانس دیگری ارائه شده یا درفرآیند چاپ مجلات قرار گرفته باشد.