راهنمای نویسندگان

ضمن تشکر از شما برای انتخاب پایگاه همایش های پردیس بین الملل، در رابطه با نحوه مشارکت در رویدادهای برنامه ریزی شده توسط این مرکز موارد زیر را جهت تسهیل روند شرکت در کنفرانس مطالعه و بررسی نمایید

برای ارسال مقاله فرایند زیر باید انجام شود:

ثبت نام:

برای ارسال مقاله خود ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و فعال سازی حساب کاربری به پروفایل خود هدایت می شوید.

ارسال مقاله

در پروفایل خود با زدن دکمه ارسال مقاله جدید پس از انتخاب کنفرانس به فرایند ارسال مقاله وارد می شوید. در این مراحل سامانه مشخصات مقاله و نویسندگان را به همراه فایل کل مقاله دریافت می نماید. پس از اتمام فرایند ارسال مقاله برای شما ایمیلی تحت عنوان تایید دریافت مقاله بهمراه کد رهگیری مقاله شما برایتان ارسال می گردد.

فرایند داوری

پس از اینکه مقاله خود را ارسال کردید کمیته علمی کنفرانس مقاله شما را بازبینی و بررسی اولیه می نماید. در صورتی که موضوع و سطح مقاله متناسب با استانداردهای کنفرانس باشد کمیته علمی مقاله شما را جهت انجام فرایند داوری به کمیته داوری ارسال می کند. هر مقاله حداقل توسط ۲ داور بازبینی می شود و نتیجه جهت تصمیم گیری کمیته علمی و اطلاع نویسندگان در سامانه ثبت می گردد. در این زمان برای شما ایمیلی تحت عنوان اعلام نتیجه داوری مقاله ارسال خواهد شد. شما می توانید از پروفایل خود نتیجه وضعیت و نتیجه داوری را مشاهده فرمایید.

ثبت نام نهایی

پس از پذیرش مقاله شما در کنفرانس برای صدور گواهی لازم است مشخصاتی از قبیل آدرس و کد پستی برای ارسال گواهی و پکیج کنفرانس وارد شود. تخفیف مربوط به دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی و مقالات اضافه در این مرحله در نظر گرفته می شود. پس از تکمیل فرم های مربوطه صورتحسابی برای شما صادر می گردد پس از پرداخت هزینه شما می توانید گواهی آنلاین پذیرش مقاله خود را دریافت نمایید.

صدور گواهی آنلاین

برای تمامی شرکت کنندگان دارای مقاله پس از انجام ثبت نام نهایی یک گواهی آنلاین دائمی قابل ارائه و اشتراک گذاری صادر می گردد. برای مشاهده گواهی آنلاین می توانید از پروفایل خود اقدام فرمایید. شایان ذکر است که این گواهی بلافاصله پس از پذیرش مقاله و انجام ثبت نام قابل مشاهده و ارائه بوده و از نظر اعتبار با اصل گواهی چاپی برابری می کند.

ارسال گواهی

گواهی مقالات پذیرفته شده پس از ثبت نام نهایی به آدرس پستی ارائه شده با پست پیشتاز ارسال می گردد. در صورتی که که در ثبت نام نهایی درخواست گواهی های مجزا برای نویسندگان داده شده باشد هر کدام از به آدرس فرد مربوطه ارسال میگردد. ارسال گواهی مقالات پذیرفته شده همراه با پکیج کنفرانس نهایتا تا یک هفته پس از برگزاری کنفرانس می باشد.

راهنمای داوران

از پژوهشگران و صاحب نظران که علاقمند به مشارکت در فرایند داوری مقالات هستند دعوت می شود از طریق لینک منوی سمت راست > حامیان و برگزار کنندگان > درخواست عضویت در کمیته داوری در هر کنفرانس اقدام به ثبت نام و تکمیل پروفایل نماید. کمیته علمی با توجه به سوابق و پروفایل شما در صورت تایید مقالاتی در حیطه تخصصی خود به شما اختصاص می دهند. از طریق پروفایل خود می توانید نسبت به مشاهده مقالات اختصاص یافته به شما جهت داوری اقدام کنید و با استفاده از سامانه نتیجه ارزیابی خود را در فرم مخصوص به کمیته علمی جهت تصمیم گیری نهایی اعلام نمایید.