فرم ثبت نام کمیته علمی در ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات-۲۵ بهمن ۱۳۹۷