فرم ثبت نام داور در ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات-۲۵ بهمن ۱۳۹۷