هفتمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران

تیم سازماندهی کنفرانس
کمیته علمی
دكتر فریدالدین پیرویان هیئت علمی دانشگاه شیراز
دكتر علی نورزاد هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دكتر احمد خورسندی آقائی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مریم غروی الخوانساری هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد حسن خادم زاده هیئت علمی دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری

۱۸ بهمن ۱۳۹۷


آخرین مهلت ارسال مقاله

۲ بهمن ۱۳۹۷


فراخوان جذب اسپانسر و حامی ممتاز کنفرانس

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد: دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام‌نور، غیرانتفاعی، علمی و کاربردی، انجمن‌های علمی، مجلات و ژورنال‌های ISI و ISC، مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بنگا...


معرفی نمایه های کنفرانس

شناسه DOI یا Digital Object Identifier شناسه ای است که مختص هر مقاله است و به نوعی شماره شناسایی هر مقاله می باشد. با استفاده از این کد به راحتی می توان یک مقاله را شناسایی نمود. این کد به ...


فراخوان همکاری در کمیته داوری

بدین وسیله دبیرخانه ی اجرایی هفتمین کنفرانس مل معماری و مهندسی عمران از اساتید و مدیران موسسات و سازمان های علمی و اجرایی دعوت به همکاری افتخاری می نماید تا با افزایش کیفیت مقالات پذیرش شده ما را د...