پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره

اهداف

  • ایجاد یک پلت فرم علمی دانشگاهی جهت ارتقا کارهای تحقیقاتی و توسعه نهادهای آموزشی
  • درک میزان اهمیت پژوهش های انجام شده و تبادل تجربیات و نظرات برای توسعه تحقیقات بیشتر
  • ارائه پروژه های انجام شده در مجلات و نمایشگاه های مرتبط
  • ایجاد یک شبکه پژوهشی در میان محققان، موسسات آموزشی، و بخش های دولتی و خصوصی

اصول

از اساسی ترین ماموریت های نهادهای پژوهشی بهبود کیفیت آموزشی از طریق تحقیق و توسعه است که به شیوه ای مستمر با حرکت در مسیر گسترش سطح دانش و تحرک ایده پردازی و نوآوری در راستای تامین نیازهای جامعه و ملت باشد، میسر می شود پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره اهمیت پژوهش به عنوان یک سهم قابل توجه جهت ایجاد فضاهای تولید وتوسعه علوم را در کنار بخش آموزش و یادگیری همیشه در نظر داشته است. از این رو با بهبود و بهره گیری از دپارتمان های این مرکز عزم خود را برای پیاده سازی استراتژی های ملی و توسعه پروژه های تحقیقاتی و پیشرفت حوزه های مختلف علوم به کار گرفته است. از سوی دیگر تلاش شده است که با ایجاد ارتباط با مراکز نشر راه ارائه یافته های تحقیقاتی و به اشتراک گذاری تجربه خود، که بیشتر منجر به ترویج یک همکاری قوی در شبکه های تحقیقاتی ملی و بین المللی است، هموار گردد