به سامانه همایش های پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره خوش آمدید

در این سایت به اطلاعات و برنامه‌های مجموعه کنفرانس های در حال برگزاری که توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره پشتیبانی و سازماندهی می شود دسترسی خواهید داشت. با ورود به صفحه مربوط به کنفرانس مورد نظر میتوانید نسبت به بررسی و کسب اطلاعات همایش ها، دستورالعمل های نگارشی، ثبت نام و ارسال مقاله در سایت کنفرانس و همچنین پیگیری وضعیت مقالات اقدام کنیدبرخی از کنفرانس ها
سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین درحقوق وعلوم اجتماعی

زمان برگزاری 21 آبان ماه 1396سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

زمان برگزاری 29 آبان ماه 1396سومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

زمان برگزاری 23 آبان ماه 1396نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات در معدن و ژئوفیزیک

زمان برگزاری 23 آبان ماه 1396نخستین کنفرانس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت نوآوری، توسعه و بهره وری

زمان برگزاری 25 آبان ماه 1396سومین کنفرانس سراسری پیشرفت های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

زمان برگزاری 30و 31 شهریور 1396سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

زمان برگزاری 27و 28 شهریور 1396چهارمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

زمان برگزاری 30و 31 شهریور 1396سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

زمان برگزاری 25 و 26 شهریور 1396