به سامانه همایش های پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره خوش آمدید

در این سایت به اطلاعات و برنامه‌های مجموعه کنفرانس های در حال برگزاری که توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره پشتیبانی و سازماندهی می شود دسترسی خواهید داشت. با ورود به صفحه مربوط به کنفرانس مورد نظر میتوانید نسبت به بررسی و کسب اطلاعات همایش ها، دستورالعمل های نگارشی، ثبت نام و ارسال مقاله در سایت کنفرانس و همچنین پیگیری وضعیت مقالات اقدام کنیدکنفرانس های در حال برگزاری

چهارمین کنفرانس سراسری پیشرفت های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

زمان برگزاری 26 بهمن ماه 1396چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

زمان برگزاری 7 اسفند ماه 1396پنجمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران

زمان برگزاری 20 اسفند ماه 1396نخستین کنفرانس معماری، شهرسازی و ترافیک

زمان برگزاری 28 دی ماه 1396نخستین کنفرانس پژوهش در انرژی و محیط زیست

زمان برگزاری 26 دی ماه 1396چهارمین کنفرانس پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع

زمان برگزاری 25 دی 1396دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی

زمان برگزاری 29 دی 1396سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

زمان برگزاری 27 دی ماه 1396چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

زمان برگزاری 30 بهمن 1396برخی کنفرانس های برگزار شده

سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین درحقوق وعلوم اجتماعی

زمان برگزاری 21 آبان ماه 1396سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

زمان برگزاری 29 آبان ماه 1396سومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

زمان برگزاری 23 آبان ماه 1396نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات در معدن و ژئوفیزیک

زمان برگزاری 23 آبان ماه 1396نخستین کنفرانس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت نوآوری، توسعه و بهره وری

زمان برگزاری 25 آبان ماه 1396سومین کنفرانس سراسری پیشرفت های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

زمان برگزاری 30و 31 شهریور 1396سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

زمان برگزاری 27و 28 شهریور 1396چهارمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران

زمان برگزاری 30و 31 شهریور 1396سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

زمان برگزاری 25 و 26 شهریور 1396